Sköna maj, välkommen

35 mins by Grönsakslandet |

Hör upp alla stadsplanerare och parkförvaltningschefer - det här är ett avsnitt av Grönsakslandet som är specialintressant för er, om lönsamheten i gröna ytor och hur gamla granar bör brukas när vattenbrist hotar. Elin har kommit hem och strålar samman med Bella på ett tak där odling pågår, för att diskutera beundransvärda stadsodlare, varför städer är bra för bin och innehållet i några insmugglade fröpåsar.